Sunumlar

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI SONRASI YAPILMASI GEREKENLER 7- MATR
Dr. Nergiz Ter
07.03.2015 | 14.00 - 15.00
GülÖzlemYILDIRIM
Dr. Gül Özlem Yıldırım
07.03.2015 | 14.00 - 15.00
sunum
Dr. Fatma Demir
07.03.2015 | 14.00 - 15.00
Cerrahi Aseptik İlkeler Sunum 15.04
Uzm. Hemş. Nermin Ocaktan
07.03.2015 | 09.00 - 10.30
AMELİYATHANE ORTAMI
Dr. Filiz Öğce
07.03.2015 | 09.00 - 10.30

Bağlantılar

Tüzük

CERRAHİ ENFEKSİYON DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: “CERRAHİ ENFEKSİYON DERNEĞİ” dir. Derneğin merkezi İSTANBUL’ dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri ile faaliyet alanı Madde 2- Cerrahi enfeksiyonlar konusunda; eğitim, araştırma, hasta bakımı ve tedavileri için çalışmalar yapar. Dernek yukarda sayılan enfeksiyon ile ilgili hastalıklarda en yüksek düzeyde sağlık hizmeti (koruma, tanı ve tedavi) sağlaması ile birlikte, ulusal ve uluslarar... [devamı]