Sunumlar

DILEK CAKIRUMAR-cerrahi alan enfeksiyonlar
Dr. Dilek Çakır Umar
07.03.2015 | 09.00 - 10.30
CED Yuvarlak masa
KEMAL RAŞA
07.03.2015 | 17.15 - 18.15
DEĞİŞİM KÜLTÜRÜ ve KÜLTÜR DEĞİŞİMİ - REVİZE
İSMAİL ÜSTEL
07.03.2015 | 16.40 - 17.10
ERAS
BÜLENT TIRNAKSIZ
07.03.2015 | 15.10 - 16.10
C.difficile 2015 Cerrahi inf symp
VOLKAN KORTEN
07.03.2015 | 11.00 - 11.30

Bağlantılar

Tüzük

CERRAHİ ENFEKSİYON DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: “CERRAHİ ENFEKSİYON DERNEĞİ” dir. Derneğin merkezi İSTANBUL’ dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri ile faaliyet alanı Madde 2- Cerrahi enfeksiyonlar konusunda; eğitim, araştırma, hasta bakımı ve tedavileri için çalışmalar yapar. Dernek yukarda sayılan enfeksiyon ile ilgili hastalıklarda en yüksek düzeyde sağlık hizmeti (koruma, tanı ve tedavi) sağlaması ile birlikte, ulusal ve uluslarar... [devamı]