Sunumlar

Glisemik Kontrol
Dr. Koray Topgül
06.03.2015 | 09.40 - 11.15
CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARINDANORMOTERMİ ve HİPEROKSİJENASYON
Dr. Cem Terzi
06.03.2015 | 09.40 - 11.15
CED 2 Buluşması
Dr. İskender Sayek
06.03.2015 | 09.10 - 09.40

Bağlantılar

Tüzük

CERRAHİ ENFEKSİYON DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: “CERRAHİ ENFEKSİYON DERNEĞİ” dir. Derneğin merkezi İSTANBUL’ dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri ile faaliyet alanı Madde 2- Cerrahi enfeksiyonlar konusunda; eğitim, araştırma, hasta bakımı ve tedavileri için çalışmalar yapar. Dernek yukarda sayılan enfeksiyon ile ilgili hastalıklarda en yüksek düzeyde sağlık hizmeti (koruma, tanı ve tedavi) sağlaması ile birlikte, ulusal ve uluslarar... [devamı]